Thai | English
   สินค้า
     ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านและโรงงาน (13)
     โตโยกซ์ ท่ออุตสาหกรรมและข้อต่อ (21)
     SKF ลูกปืน ซีล หล่อลื่น ระบบส่งกำลัง (19)
   บทความ
   ติดต่อเรา
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 มิถุนายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
SKF ลูกปืน ซีล หล่อลื่น ระบบส่งกำลัง

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
TOA สีอุตสาหกรรม

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
TOA สีทาอาคาร

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
temp

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
Bin Em

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
เครื่องมือช่าง

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
TOA

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
SKF ลูกปืน ซีล หล่อลื่น ระบบส่งกำลัง

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
หมวดก่อสร้าง

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
โตโยกซ์ ท่ออุตสาหกรรมและข้อต่อ

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
ปั๊มน้ำ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
ซิก้า : เคมีภัณฑ์สำหรับธุรกิจงานก่อสร้าง

ทำไมต้องใช้ตลับลูกปืน?

ร่องลื่นชนิดตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร
แทบทุกชนิด  ตลับลูกปืนทำหน้าที่รองรับเพลา
แกนหรือล้อที่หมุนหรือเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเสียดทานที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคือ
 • ลดความเสียดทาน: อย่างไรก็ตาม ในเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้ว ความเสียดทานจัดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง พลังงาน เกิดความร้อน การสึกหรอ และ เสียงรบกวน ตลับลูกปืนของ SKF ช่วยลดความเสียดทานได้
 • รองรับแรง: ตลับลูกปืนอาจต้องรองรับแรงในแนวรัศมี แรงในแนวแกน หรือ รับแรงผสมจากแรงทั้ง สองชนิด
 • บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ ของตลับ-ลูกปืน ประกอปไปด้วย วงแหวนนอก, วงแหวนใน, เม็ดลูกกลิ้ง, รัง และฝาปิดกันฝุ่น
ในการเลือกใช้งานลูกปืน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ เลือกชนิดตลับลูกปืน เช่น เนื้อที่ว่าง แรง อายุการ ใช้งาน การเยื้องแนว ความเร็วรอบ ความแข็งเกร็ง การเลื่อนตัวในแนวแกน และช่องว่างภายใน โดยสามารถใช้งานกับ มอเตอร, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องแยก, เครื่องย่อย, รางลำเลียงแบบสกร, ล้อหน้า และอื่นๆ
 

รหัสระบุตลับลูกปืน

เนื่องจาก SKF ผลิตตลับลูกปืนหลากหลายชนิด มาก แตกต่างกันตามแบบและขนาด จึงจำเป็นต้อง ใช้ระบบรหัส เพื่อใช้ระบุตลับลูกปืนแต่ละชนิดเป็น มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก
รหัสระบุให้รายละเอียดของตลับลูกปืนหรือส่วน ประกอบอย่างชัดเจน โดยระบุตั้งแต่ชนิดและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ไปจนถึงการออกแบบพิเศษ และคุณสมบัติต่างๆ


 
Copyright by tkhcompany.com
Engine by MAKEWEBEASY